konya escort konya escort kayseri escort kayseri escort malatya escort malatya escort gaziantep escort gaziantep escort hatay escort
468 Reklam Yeri

Allah’a Tanrı Demek Günah mı ?

Allah`a TANRI Denir Mi ?

Şöyle Diyebiliriz’ki ilmi olmayıp, kulaktan dolma asılsız verilerle “Din” hakkında hüküm veren bilgisizler topluluğu, her iki sözcüğün de aynı anlama geldiğini sanıp, akılları sıra biraz da sanki milliyetçilikle ilgili sanarak, “Allah” ismi yerine “Tanrı” sözcüğünü kullanmaktadırlar..
Manaları birbirinden tamamıyla ayrı iki sözcük!..
Bu konuya Türkiye`de yaşamış çok değerli bir Kur`an tefsircisinin satırlarıyla açıklık getirelim.. 1940`larda yazılmış en kapsamlı ve detaylı Kur`an tefsiri olan Elmalılı Hamdi Yazır`ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılmış “Hak Dini Kur`an Dili” isimli eserinde bakın bu konuda ne deniyor:
“Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, “Allah” ismi celali ile, yine “Allah” tan maada hiçbir mabud anılmamıştır…
Mesela “TANRI”, “HUDA” isimleri, “Allah” gibi özel isim değidir!. “İLAH”, “RAB”, “MABUD” gibi genel mana ifade eden kelimelerdir…
Arapça`da “İLAH”ın çoğuluna “ALİHE”; “RAB”bın çoğuluna “ERBAB” denildiği gibi; Farsça`da da “HUDA”nın çoğuluna “HUDAYAN” ve lisanımızda dahi TANRILAR, MABUDLAR, İLAHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksıza ıtlak edilmiştir…
Halbuki hiç “Allah”LAR denilmemiştir ve denemez!.
Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..
“TANRI” adı böyle değildir; mabud, ilah gibidir ve Batıl mabudlara dahi “TANRI” ismi verilir… Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir…
Demek ki, “TANRI” genel ismi, “Allah” ismi özelinin eş anlamlısı değildir, en genel bir tabirdir…
Binaenaleyh, “Allah” ismi, “TANRI” adı ile tercüme olunamaz!” (c:1/24-25)

Türkiye`deki en değerli Kur`an tefsirini yazan kişiye göre, yukarıda okuduğunuz üzere, “Allah”a kesinlikle “tanrı” denemez!..
Burada ayrıca şu çok önemli farklara dikkat etmeliyiz;
“Tanrı” kelimesi, sıfatları anlatan genel bir kelimedir; “Allah” ise kendisinden gayrı hiç bir şeyin mutlak vücudu olmayan Tek Zat`ın ismidir!.
Yani olay, yalnızca kelime, telaffuz olayı değildir!. Kelimeler, isimler arasındaki son derece büyük anlam farkıdır!.
“Tanrı” ve “tanrılık” kavramına dayalı din anlayışı batıldır!.
“Allah” isminin işaret ettiği anlama dayalı, yürürlükte olan “İSLAM Dini”dir !.
“La ilahe illAllah” cümlesinin anlamı “tanrı yoktur sadece Allah vardır” şeklindedir. Ve iyi bir müslüman olmak için, önce bu farkı çok iyi anlamalıyız!.
Zira, “tanrı” kelimesinin anlamı ile sınırlarsak anlayışımızı, “Allah” isminin işaret ettiği manadan mahrum kalırız; bu da sonunda, bizi “hilafet” sırrından mahrum bırakır!..
“Tanrı”, tapınılacak ötendeki bir varlıktır…
“Allah” kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat`tır!..
“Tanrı”, korkulası umacıdır!.
“Allah” ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-sınırsızlığın yanındaki hiçliklerini kavrayış nedeniyle oluşan “haşyet”in kaynağıdır!..
“Tanrı”, yeterli olmayanların kendi kafalarında hayal edip varsandıkları ötelerindeki yönetici ve yargılayıcıdır !.
“Allah”, alemleri kendi varlığından meydana getirmiş ve her zerresinde esmasıyla algılanır olmuş “TEK mutlak varlık”tır; hiç bir şekilde ortağı yoktur!
“Tanrı”, her devirde ve toplumda anlayış seviyesine göre sayısız özelliklerle bezenip süslenen; hayallerin karşılığının kendisinde olduğu varsayılan, beşer anlayışına göre şekillenen bir balondur!
“Allah” ise “Ahad”, “Samed”, “Lem yelid ve lem yuled”dir!..
“İlahlar öldü artık!..
Tanrıysa can çekişmede…
HAYY Allah!..”
Diyor değerli Hakim şair Haluk Mahmutoğulları, bu gerçeğe işaretle..
Öyle ise, “Allah ve DİN ADINA hükmetmek” kimin yetkisindedir?..

Kaynak: http://www.izafet.com/islam-ve-insan/26954-allaha-tanri-denir-mic.html#ixzz23HBpcXQm
Improve the web with Nofollow Reciprocity.